آخرین اخبار

 در راستای آشنایی اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه با «زیست بوم فناوری دانشگاه» در کارگاه آموزشی با همین عنوان برگزار گردید. در این کارگاه که با حضور 30 نفر از اعضاء محترم هیئت علمی  و به...

یک‌شنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۲