فرایند پذیرش

 

جهت استقرار در مرکز نوآوری گیاهان دارویی روی لینک ذیل کلیک نمایید.

 

 دریافت فرم پذیرش

 

*** لازم به ذکر است محل استقرار این مرکز در شهرستان نهاوند می باشد.