نمایشگر یک مطلب

ضمن هماهنگی های صورت گرفته با شرکت فناور ربات پارس اطلس (از واحد های فناور مستقر در پردیس علم و فناوری دانشگاه)  خدمات رسانه و تولید محتوا با شرایط ویژه توسط این مجموعه ارائه می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 09182110969 (آقای محقق) تماس بگیرید.