ضمن هماهنگی های صورت گرفته با مرکز نوآوری کندو  خدمات مشاوره ای، مالی و حقوقی در این مجموعه صورت می پذیرد.جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه فایل پیوست را مطالعه نمایید.لازم به ذکر است برای واحد های مستقر در پردیس علم و فناوری دانشگاه جهت استفاده از خدمات مشاوره ای 50 درصد تخفیف اعمال خواهد شد.

 

راهنمای خدمات