معرفی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه:

مرکز رشد دانشگاه بوعلی سینا به منظور حمایت مادی، خدماتی و معنوی از ایده ­ها و فناوری­ های افراد، تیم­ های­ دانشجویی  یا شرکت­ های صاحب ایده بدون هیچگونه محدودیت سنی و تحصیلات، تاسیس گردیده است.

چرخه حمایت از ایده های نوین و دانشی تا مرحله تبدیل شدن آنها به محصولات یا خدمات فناورانه قابل تجاری سازی و عرضه به بازار، به عنوان رسالت اصلی مرکز رشد دانشگاه محسوب می­شود. از این رو ، مرکز رشد دانشگاه سازمانی است که جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاه ها، موسسات تحقیق و توسعه، شرکتهای خصوصی، مخترعین و مبتکرین به حرکت انداخته و ارتباط آنها را با بازار از طریق ایده ­های نو و کاربردی تسهیل می­نماید.

 

اهداف مرکز رشد:
  1. بسترسازی جهت پیاده سازی و تجاری کردن ایده­ های نو مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده .
  2.  ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان بویژه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا.
  3. کمک به رونق اقتصاد محلی و ملی مبتنی بر دانش و فناوری های پیشرفته.
  4. ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش بنیان و فنآور فعال در زمینه های فنآوری.
  5.  بستر سازی در راستای ایجاد فرصت های شغلی به­ منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی جهت توسعه فناوری های پیشرفته.
  6. تولید و توسعه­ محصولات­ وفرآیندهای­ فنآوری قابل عرضه به بازار.
  7. ایجاد ارتباط بین ایده پردازان و سرمایه گذاران.
  8. کمک به رشد و توسعه ملی و منطق ه­ای.
  9. ایجاد فضای مناسب جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی فن­آورانه.
  10. ایجاد شرکتهای دانش بنیان کوچک و تخصصی با امکان رقابت در بازارهای داخلی و جهانی.

 

سایت مرکز رشد و نوآوری دانشگاه