فرایند پذیرش

 

* جهت استقرار در مرکز کندو و آغاز فرایند پذیرش روی لینک ذیل کلیک نمایید.

 

 لینک پذیرش در مرکز نوآوری کندو

 

* جهت استفاده از فضای کار اشتراکی با شماره 09189127122(تشکری) تماس بگیرید.