ضمن هماهنگی های صورت گرفته با مرکز نوآوری کندو  خدمات مشاوره ای، مالی و حقوقی در این مجموعه صورت می پذیرد.جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه فایل پیوست را مطالعه نمایید.

 

راهنمای خدمات